WYNIKI EGZAMINÓW 2024 - TYLKO W PANELU ZDAJĄCEGO!!!!

22.1.2024

Szanowni Słuchacze

wyniki z egzaminu pisemnego komputerowego będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail przypisany do zdającego w systemie SIOEPKZ. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ - zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego. Dlatego bardzo prosimy aby wszyscy zdający spróbowali zalogować się do portalu w tym tygodniu (tj. do dnia 19 stycznia br.) w celu sprawdzenia poprawności logowania do portalu zdającego.

AKTUALIZACJA: WYNIKI EGZAMINÓW DOSTĘPNE BĘDĄ TYLKO W PANELU ZDAJĄCEGO.

Z poważaniem Zespół CKE