Menu

Opis kierunku

Konsultanci ds. pozyskiwania funduszy unijnych to osoby, które realnie wpływają na kondycję firm i instytucji, którym doradzają. Często od ich pracy zależy „być albo nie być” firmy nie bez powodu dostają więc za swoją pracę wysokie wynagrodzenie, często będące procentem od wywalczonej dotacji. Po ukończeniu tego kierunku będziesz wiedzieć jak monitorować i analizować dostępne fundusze unijne, przygotowywać dokumentację niezbędną do ich pozyskania oraz pomagać w koordynacji powierzonych projektów.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  dyplom Szkół Żak

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Konsultant ds. pozyskiwania funduszy unijnych

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Firmy zajmujące się wnioskami o dotacje z UE

 • Jednostki samorządu terytorialnego

 • Powiatowe urzędy pracy

 • Prywatne konsultacje

 • Starostwa powiatowe

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Budżet projektu

 • Ewaluacja, wskaźniki, i rezultaty w projektach

 • Polityka regionalna i horyzontalna UE

 • Projekty partnerskie, zlecenie zadań, podwykonawstwo

 • Promocja i informacja o projekcie

 • Wniosek o dofinansowanie projektu

 • Zasada równych szans – standard minimum w projektach finansowanych przez UE